Preskoči na vsebino

nalagam novice...

KONEC ZAKONSKE ZVEZE

V tej knjigi s podnaslovom Prvi koraki na poti do novega življenja avtorica Penny Rich pripoveduje iz lastne izkušnje, kako se je soočala z ločitvijo in spet zaživela v novi situaciji. Govori ne le ločenim ampak vsem, ki so doživeli težke osebne brodolome pa želijo spet vstati in se podati naprej. – Dejstvo je, da okoli tretjina vseh zvez razpade - tako med poročenimi kakor tudi v prostih zvezah (pri teh je procent še večji). Ne pelje vsaka kriza med zakoncema ali partnerjema v razvezo. Če se s krizo prav soočita, lahko razplet zvezo celo okrepi. Zelo dobrodošla je pomoč partnerjema za ohranitev in utrditev naveze. V popolnem razsutju odnosov pa trpita oba partnerja, neizogibno pa tudi otroci in vsi bližnji. Če se naveza ne posreči, je potrebna pomoč po razvezi. V večini primerov pa ljudje ostanejo sami: pokomentiramo, malo opravljamo in to je največkrat vse. Dober prijatelj in naklonjeno okolje so takrat zelo dobrodošli. – V naši Cerkvi ponekod delujejo skupine za ločene, ki lahko človeku pomagajo in ga spodbujajo s podelitvijo podobnih izkušenj, s strokovno pomočjo in z duhovnim okoljem. Na našem koncu želimo vzpostaviti tako skupino ali pa vsaj občasno s kakšnim predavanjem pomagati preskušanim. Srečanje bo v sredo, 7. marca, ob 19.00  v župnišču v Trnovem.


SVETOVNI DAN BOLNIKOV

Na današnjo nedeljo, 11. februarja, je po koledarju tudi god Lurške Matere Božje. Ob prikazovanju Božje Matere Marije pastirici Bernardki v Lurdu v zahodni Franciji leta 1858 so se ob čudežnem izviru začela ozdravljenja in drugi čudeži, ki so tja pripeljali ljudi z vseh koncev sveta, da bi sebi in svojim izprosili ne le zdravje, ampak tudi mir in duhovno tolažbo (kar je včasih še pomembnejše). V dobrih 150 letih je nepojasnjeno ozdravelo okoli 7000 ljudi. Od leta 1905 deluje tam posebna neodvisna zdravniška komisija. Ta je doslej kot medicinsko nepojasnjene priznala 69 ozdravljenj, ki jih lahko razumemo kot čudežna. Lurd je postal največje krščansko romarsko središče. Datum prvega Marijinega prikazanja, 11. februar, je postal svetovni dan bolnikov. Tudi letos je papež za to priložnost objavil poslanico z naslovom Mati Cerkve: 'Glej, tvoj sin… Glej, tvoja mati.' In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi«.  Marija pod križem svojega Sina Jezusa je  model soočanja z bolečino, Marija Mati  Cerkve pa je zgled bolnikom in vsem, ki za bolne skrbijo in z njimi živijo, z vso ljubeznijo in spoštovanjem do človekovega dostojanstva od rojstva do smrti. Mariji, Materi nežnosti želimo izročiti vse bolne tako na telesu kot na duhu; naj jih v njihovem upanju podpira, pravi papež.


EVANGELIJ PO MARKU

Letos ob nedeljah poslušamo odlomke iz evangelija po Marku. Za današnjo nedeljo Svetega Pisma so veroučenci od 4. do 7. razreda na roke prepisali na 89 straneh evangelij po Marku, za kar so porabili okoli 80 delovnih ur. Prvoobhajanci so prepis opremili z risbami o Jezusovem rojstvu (česar Marko ne opisuje). Pred iznajdbo tiska so na podoben način prepisovali biblijo pisanja vešči menihi. Za večino otrok je bilo to delo neposredno srečanje s svetopisemskih besedilom. Markov evangelij je med štirimi (še Matej, Luka, Janez) najkrajši: nič ne  poroča o Jezusovem rojstvu, pripovedi so kratke, jedernate. Strokovnjaki menijo, da je po izvoru najstarejši in je nastal verjetno v Rimu za judovske kristjane okoli leta 70. V strnjeni obliki predstavi Jezusovo delovanje. S čudeži, delovanjem in oblastjo se je razodeval kot Mesija – Odrešenik. Križ in vstajenje sta ključna dogodka. – Baje so v slavni aleksandrijski knjižnici prejeli rokopis, ki ga niso mogli uvrstiti med takrat znane knjižne zvrsti:  ni bil samo leposlovno delo ne poezija, ne samo zgodovina ali življenjepis. Knjižničar se je odločil odpreti nov pojem v popisu knjig: evangelij. Ta izraz najdemo v prvem stavku Markovega evangelija, kjer piše: »Začetek evangelija o Jezusu Kristusu, Božjem Sinu.«


EDINOST – SVOBODA - SPRAVA

Teden molitve za edinost kristjanov  z naslovom Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo bo v dneh od 18. do 25. januarja.  Naslov  so kristjani otočja Karibov (Srednja Amerika) izbrali iz pesmi Mojzesa in njegove sestre Mirjam v Svetem pismu, ko opevata osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Tudi zgodovina karibskih kristjanov je zaznamovana s ponižujočim suženjstvom Afričanov, ki so jih tja pripeljali evropski trgovci z ljudmi. Podjarmljena ljudstva so oropali njihovih neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in samoodločbe. Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam, prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje jih izkušnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje … Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika.« Tudi mi  – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope – smo osvobojeni kolonializma grehov, pogubnih idej in suženjske odvisnosti. Pridružili se bomo hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane in vse ljudi naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.


SVETOVNI DAN MIRU

Poslanico za svetovni dan miru, 1. januar 2018, je papež Frančišek naslovil Migranti in begunci: ljudje, ki iščejo mir. Papež govori iz svojih lastnih izkušenj, saj je migrante in begunce osebno srečal. Prav to manjka vsem nam. Beremo in poslušamo poročila, a nismo jim pogledali v oči, nismo slišali zvena glasu njihove stiske. Reševanje problemov migrantov povzema papež v: sprejemanju in zakonitem vstopanju v državo, varovanju njihovih pravic, podpiranju in pomoči pri razvoju, npr. pri izobraževanju, in vključevanju tako, da prišleke pritegnemo k skupnemu bogatenju. Besedam se morajo pridružiti dejanja, ki so naloga vsakega človeka, družbenih in cerkvenih ustanov, globalne družbe, vsakega glede na njegove pristojnosti. Potrebno je prepoznavati celoto družbenih vzrokov, ki povzročajo migracije (ekonomski, družbeni, politični, verski ...), dežele od koder prihajajo, in dežele, kamor prihajajo, njihovo kulturo, vero, posebnosti, sprejemanje in vključevanje v novo okolje, pravice in dolžnosti. Papež namenja svoje  sporočilo tudi migrantom in beguncem, ki so dejavnik dogajanja. Vprašanj ni mogoče reševati posamezno, marveč celostno, kar je naloga vse družbe. Sočutje in usmiljenje, solidarnost in velikodušnost mora usmerjati pastoralna in državljanska modrost.


BOŽIČNO VOŠČILO

Evangelisti opisujejo božični dogodek, ko se je Bog sklonil k nam ljudem in je Večni postal človek, da bi za vedno ostal z nami. Božična skrivnost je otipljivo blizu v jaslicah in globoko in pristno doživljajo otroci. Odrasli preveč razumsko dojemamo skrivnosti in potrebujemo otroško srce, da bi  bolj čutili nevidni dotik Božje roke, ki se  dotika našega srca. Da bi se učlovečeni Bog tako dotaknil našega srca, da bi ostalo  dobro, pošteno, pravično in sveto. Zato je Bog postal človek in vedno znova prihaja med nas in se vedno znova dotika našega srca, da bi to srce (p)ostalo dobro, pošteno, pravično in sveto. Dobro – kar je temeljna odlika vsakega človeka in kar se izraža v vsakdanjih drobnih dejanjih. Pošteno – kar je bilo naša značilnost, ki pa danes žal vse bolj izginja. Pravično – kar presega zakon, pravilo in predpise ter ohranja Božji pogled na človeka in svet. Sveto – kar povzema vse druge kreposti in je končni cilj in najvišja sreča vsakega človeka. Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Naj ta želja doseže vse ljudi dobre volje in naj bo to vodilo vsakega človeka tudi v novem letu 2018. Blagoslovljen božič želimo vsem bolnim in trpečim, vsem rojakom v zamejstvu in po svetu, pa tudi tistim, ki v izpovedovanju vere niso združeni z nami. Naj nas vse združuje prizadevanje, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Vaši škofje in z njimi župnik.


BOŽIČNA SVETA SPOVED

Bližajo se božični prazniki in nanje se bomo pripravili: očistili bomo stanovanje in ga okrasili z lučkami. Še bolj pomembno je očistiti in okrasiti svojo dušo  z dobro spovedjo. Nikomur ni lahko iti k spovedi, a se splača. Preden greš, si izprašaj vest, kar pomeni: razmisli, katere grehe si naredil proti sebi, bližnjemu in proti Bogu v mislih, besedah in dejanjih. Grehe si lahko tudi zapišeš na list, ki ga prineseš k spovedi. Občutek, da nimam nobenega greha je primeren za otroke, odrasli pa grešimo pogosto. V resnici se otroci spovejo celo več, kot so zagrešili, odrasli pa se sprenevedamo, češ, saj nima kaj povedati. V spovednici pozdraviš »Hvaljen Jezus« in se pokrižaš; kdaj si bil pri sveti spovedi; moji grehi so … naštej jih, lahko jih tudi prebereš s svojega zapisa. Ne preveč splošno (recimo »nisem bil dober človek«), pa tudi preveč podrobnosti ni treba navesti. Če nisi prepričan glede greha, vprašaj duhovnika. Lahko ga vprašaš še kaj v zvezi s spovedjo. Duhovnik predlaga pokoro: molitev ali drugo nalogo.
Nato te povabi, da zmoliš na glas kesanje. Sledi najpomembnejši  del: duhovnik zmoli molitev odveze grehov in Bog ti jih je za vedno izbrisal! Odgovoriš: »Amen.«  Nato duhovnik: »Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober!«. Odgovoriš: »In vekomaj traja njegova dobrota!« On: »Gospod ti je odpustil tvoje grehe. Pojdi v miru.« Ti: »Bogu hvala!« Ne pozabi na svojo pokoro in srečno!


SVETOVNI DAN UBOGIH

Danes obhajamo prvič Svetovni dan ubogih po naših cerkvah . Sveti oče je ob sklepu izrednega jubileja usmiljenja utemeljil izbiro z besedami, da »bo to najprimernejša priprava na slovesni praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva, ki se je poistovetil z malimi in ubogimi in ki nas bo sodil po delih usmiljenja. Dan ubogih bo pomagal skupnostim in vsakemu krščenemu, da premislijo o tem, kako je uboštvo v samem srcu evangelija, in o dejstvu, da ne bo moglo biti ne pravičnosti ne socialnega miru, dokler bo Lazar ležal pred vrati naše hiše. Ta dan bo tudi pristna oblika nove evangelizacije, s katero lahko prenovimo obličje Cerkve v njenem nenehnem pastoralnem spreobračanju, da bo priča usmiljenja«. Papež Frančišek že vse od začetka svojega pontifikata posebno pozornost namenja ubogim in obrobnim vseh vrst. Pa ne le z izkazovanjem miloščine, ampak jim vrača njihovo dostojanstvo, ki je z leti morda zbledelo, ali pa ga ljudje ne vidimo več. Glas ubogih poziva vse krščene, številne krščanske dobrodelne ustanove in tudi civilno družbo samo, naj uporabijo najboljše moči in sredstva, da se ne bodo omejili zgolj zagotavljanju bratske pomoči revnim, pač pa da bodo tudi tako na človeškem kot na duhovnem področju poudarili dostojanstvo osebe ubogega.


BLAGOSLOVLJENA VODA

Voda je vir življenja in eno pomembnejših krščanskih znamenj.  V vodi se pri svetem krstu prerodimo v Božje otroke. Blagoslovljena voda je znamenje Božjega življenja in ko se pokrižamo z njo, je to znamenje Božjega varstva in blagoslova. Vodo blagoslovi duhovnik. Ko ob vstopu v cerkev pomočimo prst v blagoslovljeno vodo in se pokrižamo, obudimo krstne obljube.  Krstne obljube vključujejo odpoved hudemu duhu in varovanju pred grehom. Zato je v krščanskem domu posodica (kropilnik) z blagoslovljeno vodo, da se lahko z njo pokrižamo sami ali koga drugega ob prihodu domov, ob odhodu z doma in zlasti ob pomembnih družinskih in osebnih dogodkih (obletnice, rojstni dnevi, godovi, odhod na daljšo pot). Blagoslavljamo lahko ljudi, prostore, predmete, živali. Pri tem lahko uporabimo primerno besedilo iz molitvenika ali rečemo: Bog te blagoslovi: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.  Ob tem z vodo pokropimo osebo ali stvar in se pokrižamo. Z blagoslovljeno vodo pokropimo tudi telesa umrlih ali njihov pepel v žari, lahko pa tudi nagrobne sveče, cvetje in grobove. Po molitvi Cerkve, zasluženju svetih in Kristusa samega, je blagoslovljena voda ob pobožni uporabi najučinkovitejše sredstvo za odganjanje hudiča in slabega (sv. Terezija Velika). Blagoslovljeno vodo zajamemo v cerkvi iz kropilnika ali jo nalijemo iz posebne posode. Blagoslovljene vode ne odvržemo kamorkoli, ampak jo zlijemo na vrtu v zemljo.               (po gloria.si)