Preskoči na vsebino

nalagam novice...

ZAKONSKI JUBILANTI, NAŠI OSTARELI IN BOLNI

'Jubilej' je pomenil  trobljenje z rogovi v judovskem templju, ko so vsakih 50 let  naznanjali začetek svetega leta. Danes smo v naši župnijski skupnosti skupaj z jubilanti, ki letos obhajajo kakšno okroglo (s 5 deljivo) obletnico poroke. Večji poudarek dajemo sicer 25 in 50 letnici, a je tudi vsako leto, ki je za nami, pomembno, da se lahko hvaležno ozremo nazaj ali pa čezenj napravimo križ; zlasti če je bilo nepričakovano težko in smo trepetali, ali se bo in kako se bo izšlo. Vsega po malem je v človekovem življenju in med zakoncema so vzponi in padci; le pobrati se je spet treba, si odpustiti in skupaj nadaljevati. Tudi komur se je zares zalomilo, je prav, da se danes pred Bogom in bližnjim, če je potrebno, opraviči za svoj del kalvarije in odpusti drugemu njegov del. Tudi rajnih sozakonce se spomnimo. – Današnjo nedeljo smo posvetili še bolnim in ostarelim. Kot smo pozorni do poročenih in drugih parov, želimo biti tudi do tistih med nami, ki jih je starost in/ali bolezen zaznamovala, in morda le prav težko združujejo dan z dnevom. Z današnjim praznovanjem želimo povedati, da so tako starostniki kot bolniki med nami, spadajo k nam; spodbujamo jih v težkih bitkah za korak naprej, za nov dan; želimo jim stati ob strani in pomagati, zanje moliti. Spominjamo se tistih, ki so v domovih za ostarele in vseh, ki danes niso mogli do cerkve.       Župnik 


           

OB ZAČETKU ŠOLE IN VEROUKA

Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta vam želim vse dobro. Morda boste še nekaj časa pogrešali počitnice, a kmalu se boste veselili novih spoznanj in uspehov, odprla se vam bodo nova obzorja in nova spoznanja o sebi, drugih in svetu. Spodbujam vas, da se ne bo učila le vaša glava, ampak tudi vaše srce. Učite se vedno bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj slabo, kaj gradi in kaj podira, kaj je pošteno in kaj krivično. Zato se o vsem novem pogovarjajte z vašimi starši, ki vas imajo radi in vam pomagajo rasti. Dragi učitelji! Čeprav kdaj naporen, je vaš poklic eden najlepših. Ob kritiki izobraževanja pri nas vedite, da vi niste izobraževalni sistem. Bodite učencem avtoriteta v dobesednem smislu: tisti ki uči in piše učencu v srce, ki mu pomaga v rasti. Dragi starši! Spet se začenja hitenje, da bi svojim otrokom dali kar največ za življenje. Skušajte se izogniti količini in se omejiti na najboljše. Drage mame, dragi očetje, otrokom ne morete dati nikoli nič večjega, kot da jim dajete sami sebe. Naj ne dobijo občutka, da je vse početje važnejše od njih samih. Oni so tudi pomembnejši od ocen in drugih dosežkov in rezultatov, ki naj bodo središče sodelovanja med vami, učitelji, trenerji in kateheti. Tudi kateheti. Vsem vam – učencem, učiteljem, staršem in katehetom želim, da bi se v novem šolskem letu veselili drug drugega in potem tudi vsakega napredka. Bog vas blagoslovi.     Prim. Nadškof S. Zore, Družina 37, 2018.


NOVO PASTORALNO LETO

Ob začetku šole in verouka se začne tudi novo pastoralno  leto: v Cerkvi in župniji je to doba bogoslužnih praznovanj in obhajanja zakramentov (zlasti nedeljske svete maše), oznanjevanja in sprejemanja Božje Besede (pri sveti maši in posebej za otroke pri verouku) in življenja iz vere, kar se kaže v sočutju in dobrodelnosti do ljudi v kakršnikoli stiski. Osebna in skupna molitev nam ohranja zvezo z Bogom in nas spodbuja za življenje po poti svetosti; s postom in pokoro urejamo in brzdamo grešna nagnjenja. Letni tek bogoslužja je urejen z bogoslužnim koledarjem, kjer se   bogoslužno leto začne z nastopom adventa. Nedelje imajo svoj vrh v veliki noči. Ostali prazniki so posejani vmes za oddih in nov začetek na etapah življenjskega popotovanja. – Ob skorajšnjem začetku veroučnega leta lepo pozdravljam vse veroučence, zlasti tiste, ki boste prvič prišli k verouku, pa tudi starejše, ki boste letos prestopili v višji razred. Kot vedno bo tretja veroučna skupina – »prvoobhajanci« - v pripravi na prvo spoved in obhajilo v zelo pomembnem dogajanju; pred birmo v jeseni 2019 bo za 7. in 8. razred priprava na prejem tega zakramenta. Vabim k sodelovanju in tudi starše prosim za pomoč na tej poti. Župnik.

*NOVO PASTORALNO LETO se bo začelo s septembrom, ko se bodo odprla tudi vrata veroučne učilnice. Seja ŽPS bo v torek, 28. avgusta, ob 20.00. Vpis k verouku za 1. razred v ponedeljek, 3. septembra,  po šoli. Srečanje za vse starše veroučencev v torek, 4. septembra, ob 20.00. Delovne zvezke in liturgični zvezek bodo vsi  veroučenci  dobili pri verouku. Učbenike za 2. triado si priskrbite od starejših ali od župnika.

 

Urnik verouka:

 

1r   čet 16.00            6r   čet 14.00

2r   čet 15.00            7r   pet 16.00

3r   tor 16.00             8r   pet 15.00

4r   tor 14.00             9r   pet 14.00

5r   tor 15.00             mladi pet zvč.

 


BISEROMAŠNIK, BOD' POZDRAVLJEN!

Beseda »jubilej« izhaja iz besede »jobel«, t.j. ovčji rog;  nanj so Judje trobili ob  svetem letu, vsakih 50 let. Mi obhajamo razne obletnice oz. jubileje: vsako leto rojstni dan in občasno druge dogodke. »Okrogle« obletnice so dobile svoja imena: srebrna obletnica za 25 let, zlata za 50, biserna za 60 let. Najpogosteje te oznake rabimo za obletnice porok in novih maš. Glede na starost jubilantov so obletnice vse redkejše, velikokrat zunanje proslave ovirajo bolezni ali druge težave. Praznovanja obletnic so pomembna priložnost tako za slavljence kakor tudi za druge, da se zavemo, kako dober je Gospod.    Danes je z nami rojak – biseromašnik - g. msgr. Franc Bole, ki je pred 60 leti prejel poslanstvo in ga bogato živel v blagor nam in vsej sveti Cerkvi. Za mašniška ga je posvetil v Ljubljani škof Anton Vovk 29. junija 1958, po novi maši v Postojni 5. julija, je slovesnost ponovil 13. julija, na god sv. Marjete v rodnih Koritnicah, v soboto, 15. 8. pa še v farni cerkvi Marije Vnebovzete v Knežaku. Gospod Bole se je rad vračal v rodne Koritnice in v domačo župnijo, hvaležen za milost svetega krsta, ki ga je v tukajšnji cerkvi prejel v ponedeljek, 11. avgusta 1932. H krstu ga je prinesla babica Ivana Zadel in spremljal boter Franc Strle, logar; 21.7.1941 ga je birmal reški škof Hugo Camozzo.   ( L. Milharčič)


KRUH ŽIVLJENJA

Prihodnjih nekaj nedelj bomo pri maši poslušali odlomke iz evangelija po Janezu. Ključ za razumevanje Janezovega evangelija je »znamenje«: v prvem delu se nanaša na sedem znamenj ali čudežev, ki jih je naredil Jezus. V drugi polovici pa je v ospredju osrednje Jezusovo znamenje: Jezusov križ in vstajenje. Ljudje so očarani od čudeža v Kani in oživitve dečka hodili za Jezusom v pričakovanju novih čudes. In res: še en čudež. Nasitil je pet tisoč ljudi s petimi hlebi in dvema ribama. Jezus je potem ta čudež sam razložil. Pomnoženi kruh usmerja naš pogled na resnični Kruh življenja, ki je njegovo evharistično telo, resnična hrana za življenje sveta. Ta hrana je boljša od mane, ki jo je Mojzes delil Izraelcem v puščavi. In največ, obljublja nam, da bo »poslednji dan« obudil vse, ki bodo uživali ta kruh v veri in zaupanju vanj. To so le tri od številnih obljub, ki nam jih je dal Jezus. Obljublja nam, da bo z nami, da nas bo učil, ozdravljal in dvigal. Obljublja nam, da nas bo hranil s svojim življenjem, po smrti pa nam bo odprl nebesa. Tako dober je!. Današnji dan je kot naročen, da upremo pogled v Jezusa, Kruh življenja, ki se daruje pri sveti maši. Zahvalimo se mu za vse, kar nam je obljubil in nam daje. Povejmo mu, da želimo hoditi za njim, da bomo prejeli vse milosti, ki nam jih namenja. (iz Beseda med nami, 2018,4,45)


DUHOVNIK SUPERMAN

Kaj se danes pričakuje od duhovnika? Prej je bilo v njegovih rokah vse delovanje župnije. Sedaj je narobe, če poprime tudi za tista opravila, ki sicer sodijo v pristojnost  vernih laikov. Župnik je voditelj Božjega ljudstva na župniji v moči zakramenta mašniškega posvečenja v soglasju s škofom in po njegovem naročilu. Pomeni, da je poslan občestvu župnije, da mu pomaga organizirati se na vseh področjih župnijskega življenja, ne pa da vse sam naredi. Župnijski pastoralni in gospodarski svet sta za to nenadomestljiva dejavnika. Glavna župnikova naloga pa je, da je na razpolago za tipično duhovniška opravila: oznanjevanje, delitev zakramentov, molitev. Duhovnik naj bo strokovnjak v duhovnih stvareh, »duhovni oče«, ki preraja ljudi v Svetem Duhu za Očeta, in naj bo mož Cerkve – občestva. To še posebej vključuje sposobnost duhovnega razločevanja, osebnega in skupnega spremljanja vernikov ter skupnega načrtovanja, ki realno upošteva zmožnosti živega župnijskega občestva. Kristus danes ne potrebuje duhovnikov, ki bi bili supermani, ampak preproste može, ki bodo vanj »zaljubljeni«, se mu popolnoma dali na razpolago v občestvu, kamor so poslani, s sposobnostmi, ki jih pač imajo. Glede na talente in moči naj si duhovniki med seboj pomagajo in se dopolnjujejo.                                                               (prim. Škofje vam odgovarjajo, Družina 2018, 26-27) 


KRŠČANSTVO IN POLITIKA

Včeraj so me hoteli nekateri v razredu prepričati, da politika in krščanstvo nimata nič skupnega. Politika je skrb za skupno dobro. Politika je skupno prizadevanje za dostojno življenje vseh ljudi. V evangelijih najdemo nešteto spodbud, da bi se bolj zavzemali za kakovostno življenje, za šibke in zapostavljene, za medsebojno spoštovanje, dialog ... Božja beseda nam je podarjena, da nam razširi duha in pamet. Bog nas po svoji Besedi želi prebuditi iz lastne zaspanosti, zagledanosti vase in v svoj mali popek. Pristno krščanstvo želi plemenititi in bogatiti tudi slovensko politiko. Če beremo različne politične programe, ugotovimo, da v nekaterih programih manjkajo evangeljske vrednote, ki so nujno potrebne za varnost vseh ljudi, še posebej najšibkejših. Dragi kristjan, lahko se odločaš svobodno, po svoji vesti, vendar se ne boj prevetriti svoje pameti in vesti pred ogledalom Božje besede. Ne boj se izstopiti iz svojega majhnega sveta v svet Božje modrosti, ki je večna in trdna. Zelo se strinjam s stavkom očeta Evrope Roberta Schumana: "Demokracija bo ali krščanska ali pa je ne bo." Ne pozabimo, da je demokracija pognala na krščanskih tleh, na evangeljskih vrednotah. Zakaj že krščanstvo nima nič skupnega s politiko?                                

(blog, Dom Janeza Boska, K Balažič)


PRAVILA ZA SREČO

Srce osvôbodi sovraštva. - Srce osvôbodi skrbi. - Živi enostavno. - Daj več, zahtevaj manj, pričakuj čudeže v življenju. - Nihče se ne more vrniti, da bi začel od začetka. Vsak lahko začne sedaj in naredi povsem nov konec. - Bog ni obljubil dneva brez bolečin, smeha brez trpljenja, sonca brez dežja, ampak je obljubil moč za dan, tolažbo za solze in svetlobo za pot. - Razočaranja so kot luknje na cesti, malo te upočasnijo, kasneje pa uživaš na gladki cesti. Ne zadržuj se dolgo pri luknjah, pojdi naprej! - Ko se počutiš potrt, ker nisi dobil, kar si želel, samo mirno sedi in bodi srečen, ker ti želi Bog dati nekaj boljšega. - Ko se ti zgodi kaj dobrega ali slabega, pomisli, kaj to pomeni. - Obstaja razlog za življenjske dogodke: naučijo te, kako se več smejati ali kako ne jokati tako močno! - Nikogar ne moreš prisiliti, da bi te imel rad. Vse, kar lahko narediš, je da si nekdo, ki se ga da imeti rad. Ostalo je odvisno od osebe, da dojame, da si vreden ljubezni. - Boljše je izgubiti ponos zaradi nekoga, ki ga imaš rad, kot izgubiti ljubljeno osebo zaradi ponosa! - Več časa porabimo za iskanje prave osebe, ki bi jo imeli radi, ali za slabosti, ki jih že imamo radi, medtem ko bi v resnici morali izpopolnjevati ljubezen, ki jo dajemo. - Nikoli ne zapuščaj starega prijatelja, ker ne boš mogel najti nekoga, ki bi ga lahko zamenjal. Prijateljstvo je kot vino, ki je boljše, bolj kot je staro.       vir: vrnet


MOLITEV ZA DOMOVINO

 Slovenski škofje so sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi volitvami molila molitev za domovino po cerkvah do nedelje, 3. junija letos.

Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen.                 

Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!


PRVO OBHAJILO

Jezus je bil zelo pozoren do otrok. Zato je v obdobje otroštva uvrščen tudi praznik prejema prvega svetega obhajila. Čeprav je sveto obhajilo, oziroma evharistija, zakrament, ki ga prejemamo pogosto, je krščanska tradicija naredila iz prvega svetega obhajila poseben praznični dogodek.  Prvo obhajilo prejmejo otroci takrat, ko so sposobni razlikovati med navadnim in posvečenim kruhom, ki je Kristusovo telo.   Jezus je pri zadnji večerji vzel v roke kruh in nato kelih z vinom ter pomenljivo rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas. To je kelih moje krvi, ki se za vas in za vse preliva.« Ko kristjani, s Kristusom združeni v Cerkvi, obhajamo evharistijo, t. j. ko smo pri sveti maši, smo deležen istega kruha in keliha in osebno povezani s Kristusom. Cerkev živi iz teh besed in iz te navzočnosti, in prav s tem kruhom ter kelihom se bo krepila do konca časov. Svoje sinove in hčere vabi, da ob nedeljah s sveto mašo in vrednim prejemom svetega obhajila slavijo z vstalimi Kristusom zmago življenja nad grehom in smrtjo. V Kristusovi besedi in z njegovim svetim telesom posvetijo in prežarijo vse svoje uspehe in neuspehe, mu izročijo svoje trpljenje in svoje upe. Jezus  v evharistiji nas posvečuje in je garant srečne večnosti.