»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35)

Župnijska oznanila

Pregled oznanil v župniji Knežak

Preberi več

Urnik sv. maš

Urnik svetih maš v župniji Knežak

Preberi več

Današnja božja beseda

Božja beseda za vsak dan v letu

Preberi več

NEDELJA SVETEGA PISMA

Papež Frančišek želi poživi­ti vlogo Svetega pisma v življenju krščanskih obče­stev, zato je na god sv. Hieronima, prevajalca Svetega pisma, razglasil tretjo nedeljo med letom za nedeljo Božje besede, ki bo posebej po­svečena obhajanju, premišljevanju in širjenju Božje besede. V omenjenem pismu je navedel besede sv. Efrema, ki so lahko tudi nam v spodbudo pri

CERKEV NA SLOVENSKEM

Leta 2017 je imela Slovenija 2.088.908 prebivalcev, od teh je bilo »katoličanov« 1.513.756 (72,74%). Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest škofij. V njih je 697 župnij in še bolniški v Ljubljani in v Mariboru). V katoliški Cerkvi v Sloveniji je leta 2018 delovalo 14

NOVOLETNO VOŠČILO

 Papež Frančišek nas je za letošnji Božič povabil k jaslicam, ki so živi evangelij. Povabil nas je, da jih postavimo povsod: doma, v šolah, na delovnih mestih, v bolnicah, trgih in zaporih. Ko zremo vanje  in premišljujemo njihovo vsebino, nas jaslice spominjajo na Božjo nežnost. Kažejo nam, kako se je Stvarnik vesolja sklonil do najmanjšega

VOŠČILO ZA BOŽIČ

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam

ŠKOFJE ZA LETOŠNJI ADVENT

Za katoličane je adventni čas obdobje pričakovanja in priprave na praznik Jezusovega rojstva. Dogodek, ki je za vedno spremenil tek zgodovine, se ni zgodil v hrupu ali blišču, ampak v preprostem okolju in tihoti betlehemske noči. Škofje zato vabijo slovenske katoličane, naj v adventu krepijo vero znotraj svojih družin z obiskom svetih maš in redno

BOG JE UPANJE UBOGIH

Papež Frančišek že od začetka svojega pontifikata posebno pozornost namenja ubogim oziroma ljudem, ki živijo na obrobju družbe. Ob koncu leta usmiljenja 2016 je določil, da se na 33. nedeljo med letom obhaja Svetovni dan ubogih. Letos nosi naslov Upanje, ki ga imajo ubogi, ne bo nikoli razočaralo. Skozi vso zgodovino se človek sprašuje, kako

HVALA BOGU IN VAM

Danes se Bogu zahvaljujemo za vse darove,  ki nam jih on daje in jih uporabljamo za vsakdanje življenje. Hvaležni smo za dar življenja, za zdravje,  kolikor ga je ali ga ni; hvala Bogu za dom in domovino; za mir in delo, šolo in pokojnino. Hvaležni pa smo tudi drug drugemu. Hvala vsem vam, ki ste

KRŠČANSKI POGREB

Za svoje drage poskrbimo, dokler so še živi. Veren človek naj bo vedno pripravljen na odhod s tega sveta. Kakršno življenje – takšna smrt. Molitev, zakramenti in dobra dela grejo z nami v večnost. Ne prevzemajmo odgovornosti, da bi svojim prikrili bližnjo smrt in odhod s sveta brez obračuna z Bogom. – Ob umrlem prižgemo

V PRIPRAVI NA BIRMO (4)

Birma je drugi od sedmih zakramentov, ki jih je postavil Kristus v svoji Cerkvi, da kristjanom na poti vere dajejo potrebno božjo pomoč. So vidna znamenja nevidne milosti. Zedinjajo nas s Kristusom, da moremo živeti v skupnosti Cerkve. Krst, birma in mašniško posvečenje vtisnejo v dušo neizbrisno znamenje, pečat, zato jih prejmemo lahko le enkrat;

V PRIPRAVI NA BIRMO (3)

 Nekdaj je bil ob krstu in birmi BOTER bodočemu kristjanu učitelj v veri in njegov spremljevalec. Sedaj birmanski boter spremlja birmanca pri obredu svete birme in mu je sopotnik v nadaljnjem življenju. Kakor prijatelj  mu je v oporo in mu je pripravljen pomagati tudi takrat, ko je težko. Nanj se birmanec vedno lahko zanese. Boter