Urnik svetih maš


Za vse dokumente, pogreb, obhajilo bolnikov ali mašne namene pokličite ali se oglasite v župnišču. Maše so redno ob nedeljah ob 10. 00 (poleti ob 9.00), na delavnike zvečer (izjemoma zjutraj), redno v Knežaku, sicer je naveden kraj. Zaradi pogreba, osmine in maše 30. dne lahko pride do sprememb.
Za krst se starši dogovorite z župnikom; krst je v župnijski cerkvi ob nedeljah po končani pripravi za starše – obvezno za krst prvega otroka (prve tri sobote v navedenih mesecih ob 16h v župnišču v Ilirski Bistrici: februar, april, junij, september, november). Za krst starši dobijo botra (in botro). Krstni boter oz. boter in botra mora(ta) izpolnjevati pogoje za to službo v Cerkvi.
Za poroko se par dogovori z župnikom. Obvezna priprava na poroko – več informacij na spletnih straneh Škofije Koper.

Župnijski urad Knežak, 6253 Knežak 151;05 788 00 07, 041 338 915; zupnija.knezak@gmail.com; TRR: SI56 9067 2000 0106 373.