VARNI Z MARIJO

Danes, na binkošti, obhajamo tudi spomin Marijinega obiskanja sorodnice Elizabete in konec Marijinega meseca maja. Apostoli so po Jezusovem vnebohodu molili z Marijo – ta vzorec prve Cerkve je pomemben tudi za nas. Marija je Jezusa dala svetu in tudi nam. Ona nas vodi k svojemu sinu Kristusu. Zato je pomembno, da se tudi mi v svoji molitvi pridružimo Božji Materi Mariji. Jezus je dejal, da je z nami vse dni do konca sveta, in to velja tudi za Mater Marijo, ki kot skrbna mati vselej skrbi za nas in nam je ob strani. Apostoli so prejeli dar Svetega Duha ob Mariji in tudi mi prejemamo Božje milosti po njej, ki je rekla, pastirici Urški, ko se ji je prikazala na Skalnici, naj jo prosimo milosti. Priložnosti za molitev je veliko, le čas si vzemimo in sami ali skupaj z drugimi  prepustimo dušo in srce, naj se odpravita z Marijo na božjo pot. Božjo milost kristjani prejmemo pri svetem krstu in spet se nam vrača pri sveti spovedi, s sabo prinaša vse darove Svetega Duha in vse kreposti, po katerih smo lahko dobri ljudje, Božji otroci in kristjani. Letos nam je epidemija s korono, poleg vsega drugega, preprečila tudi običajno velikonočno sveto spoved. Marsikdo bo poleti na kakšnem romanju ali ob drugi priložnosti opravil sveto spoved drugod; lahko pa se spoveste tudi v domači cerkvi, kjer je vsak dan pred mašo priložnost za spoved v kapeli, na podružnicah pa v zakristiji. Rad bom šel tudi do bolnih in starejših – pokličite. /prim. NG 28. maj, št. 21/

Dodaj odgovor