DVE KORONI

Koronavirus se tako imenuje, ker po videzu spominja na krono (lat. corona). Krona je znamenje oblasti. Ta virus brez dvoma izkazuje oblast nad našim  življenjem. Čeprav je neviden, vsem ljudem na zemlji narekuje, kaj smemo početi in kaj  ne. Kaže na našo ranljivost, nas spominja na našo umrljivost in opozarja na neurejen odnos do narave. Kristjani zaupamo tisti kroni, ki jo nosi križani Jezus na svoji glavi. Ta krona kaže, kako velik je prepad med človekom in njegovim Stvarnikom. Zemlja je Božja ustvaritev, ne človeška. Mi nismo njeni lastniki, ampak le oskrbniki. Ljudje smo iz življenja drugih naredili pravo godljo in koronavirus opozarja, da nimamo dveh rajev, enega z Bogom in drugega brez njega. Vsi smo v isti kaši, pa naj se jezimo in protestiramo, naj nas je strah in se želimo skriti. V svetu, ki je prežet z našimi grehi, sta bolečina in trpljenje neizogibna in vsi smo umrljivi. Pogled na kronanega Kristusa nas lahko spet spravi  z njim, s samim sabo in s svetom okoli nas. On nam bo odprl pogled za obzorja preko smrti. In tako bo koronavirus kljub opustošenju služil zdravemu namenu.

(prim. J. C. Lennox, Kje je Bog v času koronavirusa?)

Dodaj odgovor