Za nami vesoljni potop

Gornje besede pripisujejo francoskemu kralju Ludviku XV. (umrl 1774)  in izražajo gosposko ravnodušnost do izkoriščanja in trpinčenja podložnikov. Najnovejše poročilo mednarodnega panela za podnebne spremembe kaže, da smo na korenite podnebne spremembe že kar obsojeni in jih moramo v veliki meri pričakovati. Znanstveniki so ugotovili, da bo povprečna globalna temperatura ozračja že okoli leta 2030 glede na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija. Gre za najresnejše opozorilo doslej, da svetu in človeštvu grozijo katastrofalne naravne nesreče. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj je za STA izpostavila, da gre za poročilo, ki je nastajalo šest let in gre za konkreten izbor znanstvenih spoznanj s tega področja. V prvem delu poročilo govori o tem, kaj vse se je v tem obdobju že zgodilo. Ni prizadeta samo Evropa ali nekateri deli sveta. Ni več koščka sveta, ki se ne bi spremenil. Drugi del poročila govori o tem, kaj se nam lahko zgodi v prihodnosti. Oblikovanih je pet scenarijev, tudi bolj trajnosten, ki bi ga lahko dosegli, če bi se takoj odpovedali fosilnim gorivom in spremenili potrošniške navade. Tretji del poročila predstavljajo vedno večja tveganja, tudi za večje spremembe. Obstaja možnost, da smo že presegli takšen prag, kjer nas lahko v zelo kratkem času čakajo nenadne spremembe. Gre za procese, ki smo jih kot človeštvo že sprožili in ki se ne morejo povrniti v prvotno stanje. Smo obsojeni na podnebne spremembe in moramo z njimi živeti. V kmetijstvu se bo treba pripraviti na visoke temperature, nove škodljivce in spremembe pri pridelavi pridelkov. Zdravstvo se bo moralo pripraviti na nova vročinska stanja in nove bolezni, prilagoditve pa bodo potrebne tudi v turizmu. (vir: Družina 9.8.2021)

Dodaj odgovor