CERKEV NA SLOVENSKEM

Leta 2017 je imela Slovenija 2.088.908 prebivalcev, od teh je bilo »katoličanov« 1.513.756 (72,74%). Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest škofij. V njih je 697 župnij in še bolniški v Ljubljani in v Mariboru). V katoliški Cerkvi v Sloveniji je leta 2018 delovalo 14 nadškofov in škofov, 1.020 duhovnikov, 461 redovnic in 672 katehistinj in katehistov. Poleg njih je bilo tudi 9.170 ključarjev oz. članov ŽPS ter 11.212 prostovoljk in prostovoljcev Karitas. Župnijski zbori so v letu 2017 združevali vsaj 7.401 pevk in pevcev, otroški zbori pa 2.663. V zadnjih desetih letih se je povečalo število katehistinj in katehistov: s 533 (leta 2007) na 694 (leta 2017). V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel. Nedeljniki: verska praksa med slovenskimi verniki se je v obdobju med letoma 2015 in 2018 spremenila. Število nedeljnikov je upadlo za skoraj 17.000, toda kljub temu podatki potrjujejo, da je slovenskim vernikom nedeljska maša pomembna in predstavlja enega osrednjih trenutkov njihovega verskega življenja. Zakramenti: V letu 2018 je bilo v Sloveniji podeljenih 10.694 krstov, 9.369 prvih obhajil, 9.050 svetih birm, 2.778 cerkvenih porok, v duhovnike pa je bilo posvečenih 14 diakonov. V šestih škofijah Cerkve na Slovenskem deluje 12 moških in 17 ženskih redovnih skupnosti ter 6 svetnih ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega življenja. V letu 2017 je bilo v Sloveniji 764 redovnic in redovnikov. V letu 2018 je imela Cerkev na Slovenskem 53 misijonarjev in misijonark v 27 državah na 4 celinah.

Dodaj odgovor