VELIKI TEDEN

Obrede cvetne nedelje in velikega tedna spremljajte na TV (SLO, Exodus,  Nova24) ali na radiu (Ognjišče). • Na cvetno nedeljo pripravite doma zelenje in ga blagoslovite z (blagoslovljeno) vodo.  Na TV SLO 1 bo  prenos blagoslova in škofove maše ob 10.00, nagovor nadškofa Zoreta ob 11.20. • Veliki četrtek:  obrede spremljajte  po Radiu Ognjišče in TV Exodus.  Zmolite rožni venec za duhovne poklice.  V cerkev, kjer bo postavljena »ječa«,  lahko pridete k molitvi, vendar naenkrat ne več kot 10 oseb. • Veliki petek: zmolite  žalostni del rožnega venca ali križev pot ob 15.00 (Radio  Ognjišče). Križev pot papeža Frančiška bo na TV SLO 1 zvečer.  V cerkev, kjer bo postavljen »Božji grob«, lahko pridete k osebni molitvi do 23.00 ali  v soboto, vendar naenkrat ne več kot 10 oseb. Iz Svetega pisma preberite pasijon po Janezu. • Velika sobota: Blagoslova in delitve ognja ter oblatov in blagoslova velikonočnih jedil ne bo.   Pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1 ob 15.00 in na TV SLO 2 ob 17.30). Lahko jih doma spoštljivo blagoslovite tudi sami. Ob 20.00 bo v župnijski cerkvi vigilija, vi pa doma prižgite svečo in po radiu ali tv spremljajte prenos bogoslužja iz stolnice.  Velikonočno poslanico bo zvečer prebral na SLO 1 škof Jurij. 

 

DAR POSEBNIH ODPUSTKOV

okuženim s covid-19, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Apostolska penitenciarija je 19. marca  izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek.  Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim  bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za korona-virusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji.  Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ. – SPOVED IN ODPUŠČANJE GREHOV. V letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, naj verniki v srcu obudijo in zmolijo iskreno kesanje  (Moj Bog, žal mi je …). – DUHOVNO OBHAJILO lahko prejme kristjan tako, da obudi v sebi ljubezen do Kristusa, ga počasti in se mu s kako molitvijo zahvali.

 

Dodaj odgovor