NA STRAŽI

Kakor je Bog postavil Ezekiela za stražarja Izraelove hiše, je naročil staršem, naj varujejo svojo »hišo«, družino (prim. Ezk 33,7). Njihova vloga je podobna prerokovi; poslušati morajo Boga, spodbujati otroke, jih svariti pred grehom in jim pomagati živeti tako, da bodo ugajali Gospodu. To poslanstvo ni namenjeno samo staršem. Bog želi, da bi vsi pazili drug na drugega. Naloga stražarja se nam utegne zdeti prezahtevna. Že sama beseda »stražiti« pomeni paziti in varovati. Bog je zlasti staršem zaupal telesno in večno dobrobit otrok. Kako naj izpolnimo taka pričakovanja? S priprošnjo. Starši se zavedajo, da ne morejo nadzorovati sleherne plati življenja svojih otrok. Njihov vpliv je omejen, posebno ko otroci odraščajo in se podajo na svojo pot. Moč molitve pa je brezmejna! Priprošnja za družino ni potrata časa. Morda imamo zelo dolg seznam, če nanj dodamo še brate in sestre ali vnuke. Pa vendar se potrudimo moliti za vsakogar od njih po imenu, natančno povejmo, za kakšen namen molimo. Nato zmolimo za vse: »Gospod, varuj in vodi mojo družino. Blagoslavljaj in varuj jo pred zlom. Napolni jo z mirom in ljubeznijo.« (Beseda med nami 2020/5, str. 22)

Dodaj odgovor