Blagoslov Velikonočnega ognja in jedi

Blagoslov Velikonočnega ognja in jedi (pdf)

BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA

Blagoslov ognja na veliko soboto je zelo primeren, saj je to dan, ki že kaže na zmago svetlobe nad temo, milosti nad grehom, ljubezni nad sovraštvom. Z njim prosimo Boga naj nas popolnoma prenovi in v nas vžge ogenj ljubezni, da bi tako velikonočni prazniki obrodili obilo sadov. Blagoslov opravimo ob zakurjeni peči, kaminu ali štedilniku. Lahko pa blagoslovimo gorečo svečo in z njenim plamenom prižgemo v peči ali štedilniku.

Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 Voditelj: Jezus Kristus je prišel, da vrže na zemljo ogenj ljubezni. Prosimo ga, naj bo z nami v tej blagoslovni molitvi.

Bralec: Ko je nekoč Mojzes prignal drobnico daleč v pustinjo, se mu je prikazal Gospodov angel v ognjenem plamenu iz sredine grma. Mojzes je rekel: »Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen.« Gospod ga je poklical in dejal: »Mojzes! Ne bližaj se semkaj! Sezuj si čevlje z nog, zakaj kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.«

Voditelj: Prosimo za papeža, škofe in duhovnike, za voditelj narodov in nas same; spomnimo se vseh trpečih in zapuščenih, vseh umirajočih in naših pokojnih. Zmolimo molitev očenaš.

Vsi: Oče naš…

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, Oče luči, po svojem Sinu si prinesel vernikom sijaj  svoje slave. Prosimo blagoslovi ta ogenj (plamen) in nam podeli, da bodo letošnji velikonočni prazniki v nas tako razvneli hrepenenje po nebesih, da se bomo popolnoma prenovili in nekoč prišli v slavo večne velike noči. Po našem Gospodu Jezusu  Kristusu, ki je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih ter s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

 Voditelj pokropi ogenj z blagoslovljeno vodo in vsi se pokrižajo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Obred velikonočnih jedil ima svoj izvor v obisku cerkve oz. Božjega groba. Ko so ljudje včasih prišli počastit Jezusa v Božji grob, jim je duhovnik spotoma še blagoslovil jedi. Ohranimo najpomembnejši del in na veliko soboto čez dan obiščimo Božji grob.

 

Pri krstu smo bili zaznamovani z milostjo Kristusa, duhovnika in kralja. Zato lahko preproste blagoslove opravljamo tudi sami. Lepo je, če kdo od odraslih, staršev sprejme vlogo molilca teh blagoslovov, skupaj pa si razdelimo naloge (branje, petje).

 

Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Bralec: V svojem velikonočnem premišljevanju je pisatelj F. S. Finžgar zapisal:

 

Na javorovi mizi je pogrnjen bel prt. Na prtu pisan jerbas. Otroci stoje okrog mize. Mati prinaša. Najprej veliki kolač. Ves rumen je kot pšenično polje. Postavi ga prvega v jerbas: »To je spomin Kristusove krone. On – trnovo krono, mi – sladko pogačo. Bog, bodi zahvaljen za to tvojo sveto krono!« Nato prinese pet pirhov: »To so petere bridke rane Jezusove. Pet kapelj njegove svete krvi. Sveta kri, bodi počaščena stotavžent- krat!« Za obod jerbasa zatakne tri korenine hrena. »Lejte, otroci, to so strašni žeblji, s katerimi so pripeli Zveličarja na križ. Kadar ste hudobni in me žalite, z vsakim grehom kakor s kladivom udarite znovič na žebelj, da križate Kristusa!« In

nato zadehti pleče in gnjat. Otroci, ki niso cele tedne okusili mesa, se dvignejo na prste. »Tudi meso bo blagoslovljeno, kar pomeni jagnjička, samega Jezusa, ki je bil za nas zaklan.« Jerbas je napolnjen. Mati ga rahlo zagrne s čipkastim prtičem, ki je ob obodu ves poln šopoteljnov. Tako stoji jerbas na mizi. Sama lepota in sama skrivnost ga je. Družina še stoji, ga gleda in molči. Mati – svečenica – je dokončala obred.

 

BOŽJA BESEDA

 

Berilo iz prve knjige kraljev (19, 4-8).

 

Tiste dni je šel Elija naprej v puščavo dan hoda daleč. Prišel je in sedel pod samotno bodičevje in si želel smrti. Dejal je:

»Ne gre več; zdaj. Gospod, vzemi moje življenje!

Saj nisem boljši kakor moji očetje.«

Legel je in zaspal pod bodičevjem.

Na lepem se ga je dotaknil angel

in mu rekel:

»Vstani in jej,

sicer bo pot zate predolga!«

Vstal je, jedel in pil

in v moči tiste jedi potoval štirideset dni in štirideset noči do božje gore Horeb.

 

To je Božja beseda.

 

Ps 23 (1-3a. 3b-4. S.6).

Odpev: GOSPODJE MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA.

 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;

na zelenih pašnikih mi daje ležišča.

K vodam počitka me vodi;

mojo dušo poživlja. – Odpev.

 

Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.

Tudi če bi hodil v temni dolini,

ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj:

tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. – Odpev.

 

Pogrinjaš mi mizo

vpričo svojih nasprotnikov;

z oljem mi glavo maziliš,

moj kelih je zvrhan. – Odpev.

 

Dobrovoljnost in milost mi sledita

vse dni mojega življenja;

in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. – Odpev.

 

Iz svetega evangelija po Luku (9,11b-17).

 

Tisti čas je govoril Jezus množicam o božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati.

Pristopili so dvanajsteri in mu rekli:

»Odpusti množico,

naj gre v bližnje vasi in zaselke,

da prenoči in si najde živeža;

tukaj smo preveč na samem.«

Odgovoril jim je:

»Vi jim dajte jesti.«

Rekli so:

»Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi,

razen če gremo

in kupimo živeža za vse te ljudi.«

Bilo je namreč okoli pet tisoč mož.

Naročil je svojim učencem:

»Posedite jih po skupinah približno po petdeset.« Storili so tako in vse posedli.

Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo,

zmolil nad njimi blagoslov,

razlomil in dajal učencem,

da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo dvanajst košar.

 

PROŠNJE

Gospod Jezus, iz ljubezni do nas si trpel in umrl, zato se z zaupanjem obračamo nate in te prosimo:

KRISTUS, USLIŠI NAS.

  1. Pomagaj vsem, ki smo krščeni, da bomo ljubili Boga z vsem srcem in vsem mišljenjem.
  2. Pomagaj nam, da naša ljubezen do bližnjega ne bo le v 

besedah, ampak predvsem v dejanjih.

  1. Pomagaj trpečim in osamljenim, da bodo križ, ki jim je naložen, sprejeli v veri, da ga nosijo zaradi svojega odrešenja.
  2. Tvojemu usmiljenju priporočamo vse, ki bodo danes odšli s tega sveta.
  3. Pomagaj vsem, ki trpijo zaradi epidemije. Stoj jim ob strani v trenutkih stiske.

 

Voditelj: To prosimo tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

 

Vsi: Amen.

 

BLAGOSLOVNA MOLITEV

Nad kruhom ali potico.

Molimo.

Gospod Jezus Kristus, živi kruh večnega življenja, blago+slovi, prosimo, ta kruh, kakor si blagoslovil pet hlebov v puščavi. Po njem naj prejmejo tvoji verniki, ki ga bodo uživali, dušno in telesno zdravje in naj se veselijo tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

 

Vsi: Amen.

 

Nad mesom

Molimo.

Nebeški Oče, prosimo te, blago+slovi to meso, ki nas spominja na Kristusa, našega Gospoda. On je pravo velikonočno Jagnje, darovano za naše grehe. Premagal je smrt in s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

 

Nad pirhi

Molimo.

Gospod Jezus, tvojo smrt oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo. Prosimo te, blago+slovi te pirhe. Ko jih bomo uživali, se bomo spominjali tvojega vstajenja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.

 

Vsi: Amen.

 

Nad hrenom

Molimo.

Gospod, naš Bog, prosimo, blago+slovi te korenine hrena, ki smo jih odbrali od bogatih sadov naše zemlje. V erujemo, da je Kristusovo vstajenje za nas začetek novega življenja. Naj v nas vedno bolj raste, se krepi in prinaša stoterne sadove. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

Vsi: Amen.

 

Voditelj molče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo.

 

Voditelj: Vsemogočni Bog naj nas v svoji dobroti blagoslovi in nam da zveličavne modrosti.

Vsi: Amen.

Voditelj: Vedno naj nas brani z nauki vere in nam pomaga, da bomovztrajno delali dobro.

Vsi: Amen.

Voditelj: Naše življenje naj usmerja k sebi in nam pokaže pot miru in ljubezni.

 

 

———————————- in še krajša oblika:

 

Blagoslov velikonočnih jedil

 

Obred velikonočnih jedil ima svoj izvor v obisku cerkve oz. Božjega groba. Ko so ljudje prišli počastit Jezusa v Božji grob, jim je duhovnik blagoslovil jedi. Ohranimo najpomembnejši del in na veliko soboto čez dan obiščimo Božji grob (z upoštevanjem ukrepov).

 

Pri krstu smo bili zaznamovani z milostjo Kristusa, duhovnika in kralja. Zato lahko preproste blagoslove opravljamo tudi sami. Lepo je, če kdo od odraslih, staršev sprejme vlogo molilca teh blagoslovov, skupaj pa si razdelimo naloge (branje, petje).

 

ZAČETNI OBRED

Obred začnemo s primerno pesmijo in znamenjem križa.

Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Bralec: K blagoslovu smo se zbrali, ker verjamamo, da nam Bog stoji ob strani. Na današnji dan naša družinska miza postaja oltar. Ko se bomo zbirali ob njem, naj ne uživamo samo v dobri hrani, ki jo sprejemamo s hvaležnostjo, ampak tudi v molitvi, v spoštljivih in resničnih pogovorih, ki naj bogatijo naše obede.

 

BOŽJA BESEDA

 

Iz svetega evangelija po Luku (9,11b-17).

Jezus daje vsem jesti, da se nasitijo.

 

Tisti čas je govoril Jezus množicam o božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati.

Pristopili so dvanajsteri in mu rekli:

»Odpusti množico,

naj gre v bližnje vasi in zaselke,

da prenoči in si najde živeža;

tukaj smo preveč na samem.«

Odgovoril jim je:

»Vi jim dajte jesti.«

Rekli so:

»Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi,

razen če gremo

in kupimo živeža za vse te ljudi.«

Bilo je namreč okoli pet tisoč mož.

Naročil je svojim učencem:

»Posedite jih po skupinah približno po petdeset.« Storili so tako in vse posedli.

Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo,

zmolil nad njimi blagoslov,

razlomil in dajal učencem,

da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo dvanajst košar.

 

Voditelj: To je Kristusov evangelij.

 

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

Voditelj: Molimo skupaj Gospodovo molitev:

 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

 

BLAGOSLOVNA MOLITEV

Nad kruhom ali potico.

Molimo.

Gospod Jezus Kristus, živi kruh večnega življenja, blago+slovi, prosimo, ta kruh, kakor si blagoslovil pet hlebov v puščavi. Po njem naj prejmejo tvoji verniki, ki ga bodo uživali, dušno in telesno zdravje in naj se veselijo tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

 

Vsi: Amen.

 

Nad mesom

Molimo.

Nebeški Oče, prosimo te, blago+slovi to meso, ki nas spominja na Kristusa, našega Gospoda. On je pravo velikonočno Jagnje, darovano za naše grehe. Premagal je smrt in s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

 

Nad pirhi

Molimo.

Gospod Jezus, tvojo smrt oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo. Prosimo te, blago+slovi te pirhe. Ko jih bomo uživali, se bomo spominjali tvojega vstajenja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.

 

Vsi: Amen.

 

Nad hrenom

Molimo.

Gospod, naš Bog, prosimo, blago+slovi te korenine hrena, ki smo jih odbrali od bogatih sadov naše zemlje. Verujemo, da je Kristusovo vstajenje za nas začetek novega življenja. Naj v nas vedno bolj raste, se krepi in prinaša stoteme sadove. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

Vsi: Amen.

 

Voditelj molče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo.

 

Voditelj: Vsemogočni Bog naj nas v svoji dobroti blagoslovi in nam da zveličavne modrosti.

Vsi: Amen.

V oditelj: Vedno naj nas brani z nauki vere in nam pomaga, da bomo vztrajno delali dobro.

Vsi: Amen.

Voditelj: Naše življenje naj usmerja k sebi in nam pokaže pot miru in ljubezni.

 

Dodaj odgovor