NAJVEČJI JE KRISTUS

Umetniki vseh vrst so se pogovarjali, katera umetnost je najstarejša. Takoj se je oglasil kipar: »Najstarejše je kiparstvo. Saj  piše Mojzes: Tedaj je Gospod Bog naredil človeka iz prahu zemlje in mu vdahnil v obličje oživljajočega duha. Tako je človek postal živo bitje. Najstarejše je torej kiparstvo«. Potem se je oglasil slavni gradbenik: »Gradbeništvo je starejše. Tako piše Mojzes: V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Še preden je Bog ustvaril človeka, je iz kaosa naredil nebo in zemljo in vso njuno vojsko. Gradbeništvo je starejše«. Takoj se je vzdignil slavni politik in glasno vprašal: »In kdo je ustvaril kaos? Najstarejša je torej politika«. – Kakšen je nauk te zgodbe? Odgovarja apostol Pavel, ko razlaga Kristusovo velikonočno skrivnost: »Kajti On je naš mir, On, ki je oba dela združil v eno in je ločilno steno med njima, sovraštvo, podrl, ko je postavo zapovedi v predpisih s svojim telesom odpravil in tako iz obeh v sebi ustvaril enega, novega človeka, ter vzpostavil mir in po križu oba spravil z Bogom v enem telesu, ko je sam v sebi uničil sovraštvo«.  Znano je, da največ ljudi pride v cerkev za velikonočni blagoslov jedi. Menda zato, ker so edina priložnost, da iz cerkve odnesejo domov kaj koristnega. Pa čeprav! Da le slišijo sporočilo veselja: Aleluja. Škof Jurij vošči vsem blagoslovljene velikonočne praznike, tako tudi župnik. Prim. Sporočila 2021/4

Dodaj odgovor