VEROUK 2021/22 V ŽUPNIJI KNEŽAK

Na spodnjih poivezavah lahko izpišete:

Navodila verouk za 2021/22    Prijavnica za verouk 2021/22

 Spoštovani starši! V začetku novega pastoralnega leta vas  pozdravljam in vam želim, da bi ga srečno skupaj končali.  O morebitnih spremembah spodnjih navodil boste obveščeni. – Ob krstu vaših otrok ste obljubili, da jih boste vzgajali v veri, kar je vaš zgled in pozitivna naravnanost do krščanskih vrednot. Pri tem nenadomestljivem delu vam pomagamo v župniji z veroukom ali katehezo. Vas, otroci, pa vabim k verouku in sodelovanju v življenju naše župnije, ki je Cerkev.

Verouk je v veroučni učilnici v župnišču, Knežak 151. Verouk ali katehezo vodim župnik (katehet)   Alojz Milharčič (lojze.milharcic@gmail.com; 041 338 915).

Otroci prvega razreda naj pridejo na vpis k verouku po šoli v sredo, 1. septembra, v učilnico za verouk; starši izpolnite vpisnico (na koncu tega dokumenta) in jo prinesite s seboj.

Ostali razredi bodo začeli verouk po 5. septembru. Na veroučno nedeljo, 12. septembra, bo pri maši blagoslov otrok in njihovih šolskih in veroučnih pripomočkov (nahrbtnike prinesejo otroci  pred mašo v sredo cerkve).

Veroučna ura  traja 45 minut (v 1. triadi lahko manj, o tem obvestimo starše)  in  se začenja po urniku – bodimo točni brez zamujanja ali prezgodnjega odhajanja. Pred uro otroci počakajo  na dvorišču ali pri čebelnjaku. Tam jih  starši po končanem verouku prevzamejo.

O izostanku od verouka me starši obvestite osebno ali s pisnim opravičilom. Če gre za daljši izostanek, se bomo dogovorili, kako nadomestiti zamujeno.

Obnašanje pri verouku  je podobno obnašanju v šoli (o tem se zmenimo prvo veroučno uro); v učilnico ne sodijo mobitel, hrana in predmeti, ki motijo verouk.

Veroučne pripomočke  veroučenci prve triade dobijo pri verouku (delovni zvezek in bogoslužni zvezek  11 + 3 = 14,00 €). Druga in tretja triada učbenik nabavijo sami ali si jih sposodijo pri verouku. Pri verouku dobijo delovni in bogoslužni zvezek (oboje 6,50 + 3 = 9,50 €). Birmanci že imajo Sveto Pismo. Veroučne pripomočke in peresnico nosijo k vsaki uri! O uspešno zaključenem veroučnem letu priča veroučno spričevalo; v njem so vpisani tudi prejeti zakramenti. Starši spričevalo pregledajo, podpišejo in mi  vrnejo.

Mavrica, revija za otroke prve in druge triade, je primeren a neobvezen veroučni pripomoček (letno izide 10 številk + Mavrični zabavnik, stane 44,90 €). 

Domača naloga iz delovnega in iz bogoslužnega zvezka je obnova veroučne vsebine. Domače naloge naj dela otrok po možnosti samostojno; starši mu pomagajte, če vas za to prosi. 

Dejavnosti. Vse otroke, tudi predšolske, vabim k otroškemu pevskemu zboru, v skupino strežnikov, bralcev in pritrkovalcev; birmanci sodelujejo kot animatorji v pripravi živ-žav oratorija, miklavževanja in božičnice in bralci pasijona. Pred adventom poteka delavnica za izdelavo adventnih vencev.

Prvo sveto obhajilo prejmejo otroci tretjega razreda, ki so bili krščeni in so redno obiskovali verouk od prvega do tretjega razreda. V pripravo se aktivno vključijo tudi starši, ki ste vabljeni na srečanje za vse starše v torek, 7. 9. ob 20.00. Datum prvega obhajila bomo določili na srečanju za starše prvoobhajancev, ki bo v torek, 12. oktobra ob 20.00.

Sveta birma bo letos 10. oktobra za veroučence 8. in 9. razreda.  Program priprave je pri rednem verouku v petkih za 8. R. ob 15.00 in za 9. R. ob 16.00 (birmanci se naučijo molitve in preberejo evangelij); na zoomu bo potekalo še posebno srečanje, ki ga bo vodila ga. Polona Vesel Musič v soboto, 12. 9. od 15h do 19h, to bo  duhovna obnova za birmanke in birmance; 29. 9. ob 19h pa bo zadnje srečanje pred birmo za vse na daljavo (za starše, botre in birmance) z naslovom Pridi, Sveti Duh – to srečanja bo pomagalo bolje vstopiti v samo neposredno pripravo pred birmo.

Nedelja – starši in otroci: vabim vas vse nedelje k sveti maši. V cerkvi je za vas prostor spredaj v klopeh.  Prvoobhajanci in birmanci dejavno sodelujete  pri branju in streženju. Po vsaki sveti maši otroci dobite listke, ki jih boste lepili v bogoslužni zvezek in doma napisali odgovore.

Starši: za vse vas bo srečanje v torek, 7.9. ob 20.00. Srečanja za posamezne skupine (birmanci, prvoobhajanci in drugi razredi) bodo objavljena. Kot prejšnja leta vas tudi letos prosim za čiščenje veroučnih prostorov, razpored bo objavljen.  – Urnik verouka (začasni):

torek četrtek petek
1R ob 16.15 4R ob 15.00 7R ob 14.00
2R ob 15.30 5R ob 14.00 8R ob 15.00
3R ob 14.35 6R ob 16.00 9R ob 16.00

 

Dodaj odgovor