Novo veroučno leto

Pozdrav vsem otrokom in staršem, ki ste letos prvič ali pa spet vstopili v šolske prostore in  se bomo  kmalu srečali tudi pri verouku oz. pri župnijski katehezi. Govorimo o katehezi, ki   pomeni odkrivanje lepega in dobrega. To je izhodišče za pot v sveto in božje. Zdravi in dobri odnosi v družini so najboljša osnova za odkrivanje  Boga in vere vanj. Pri katehezi želimo družinsko izkušnjo povezati z izkušnjami v skupnosti župnije. V župniji smo v neke vrste družini, ko smo pri verouku, pri maši, pri dejavnostih ali pri igri. Tu prijateljujemo, se oblikujemo, vzgajamo. Starši ste v svoji družini prvi in nenadomestljivi kateheti. Vi ste  nenadomestljive priče vere: v besedah in ravnanju. Kar vi mislite, govorite in delate, to dajete svojim otrokom kot vrednote, ki so temelj njihove vere. Z župnijsko katehezo vam želimo pomagati v vašem prizadevanju za oblikovanje vaših otrok v odrasle in verne ljudi. Medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje družinske in župnijske skupnosti je zato zelo pomemebno in potrebno.

Pismo staršem in otrokom ob začetku verouka:

Dragi starši in otroci!

V začetku novega veroučnega leta vam vsem želim veliko dobre volje in Bog nja bo z vami na vseh vaših poteh in pri vseh opravilih! Verouk v Knežaku v letu 2022/23:

 1. triada: verouk bo v TOREK po spodnjem urniku; uporabljali bomo delovni (dz) in liturgični zvezek (lz); listke dobijo otroci v nedeljah po maši in jih doma prilepijo, s pomočjo staršev poiščejo tudi odgovor in ga zapišejo );  

 

 1. r. ob 16.15, dz Božji otrok sem 12,00 € + lz 3,70 € = 15,70 €
 2. r. ob 15.30, dz Jezus je moj prijatelj 12,00 € + lz 3,70 € = 15,70 €
 3. r. ob 14.30, dz Kristjani praznujemo skupaj 12,00 € + lz 3,70 € = 15,70 €

 

 1. triada: verouk bo v ČETRTEK po spodnjem urniku. V drugi triadi bodo otroci rabili učbenik (iz župnijske zaloge in od starejših), delovni in liturgični zvezk.

 

 1. r. ob 15.00, dz Božje darilo zate (novo) 15,00 € + lz 3,70 € = 18,70 €
 2. r. ob 14.00, dz Znamenja na poti k Bogu 7,50 € + lz 3,70 € = 11,20 €
 3. r. ob 16.00, dz Radi živimo (za dva letnika) 17,00 € + 3,70 € = 20,70 €

           

 1. triada: verouk bo v PETEK po spodnjem urniku; uporabljali bodo spodaj navedeno gradivo; v pripravi na birmo bomo uporabljali Sveto pismo.

 

 1. r. ob 14.15, delovni zv. Radi živimo (od lani)
 2. r. ob 15.00, delovni zv. Radi živimo (od lani)
 3. r. ob 16.00, pripravljeno gradivo

 

Verouk za vse skupine bom imel župnik (Lojze Milharčič, tel 041 338 915, lojze.milharcic@gmail.com).  

Verouk poteka v veroučni učilnici (in/ali v cerkvi) v Knežaku. Otroci pridejo k verouku točno in gredo potem domov!  Zbirno mesto je ob čebelnjaku ali na dvorišču pred učilnico (ob slabem vermenu). Zadrževanje drugih v bližini izvajanja verouka je za skupino, ki ima “uro”, moteče.  Za 1r in 2r traja srečanje 30 min, za vse druge skupine pa 45 min. Priprava na prvo obhajilo (3r) in na birmo (7r in  8r) vključuje poseben program.

Otroci, vrnite lanski veroučni učbenik in spričevalo  (podpisano od staršev; če ga za preteklo veroučno leto še niste dvignili, vas čaka za naslednje leto); imejte s seboj peresnico in vse, kar vanjo spada!

Na veroučno nedeljo, 11. septembra, bo pri maši ob 10.00 blagoslov veroučencev in nahrbtnikov.

Starši, poskrbite, da otrok poravna stroške za pripomočke (izročite mu točen znesek v kuverti z imenom/priimkom). Vabim vas na srečanje za vse starše veroučencev, ki bo v torek, 13. septembra, ob 20.00  v cerkvi.    Vabim vas skupaj z otrokom redno k  nedeljski sveti maši. Starši, molite za svoje otroke!

 

Pozdravlja  vas župnik!