Bog vam daj zdravje, srečo in vse dobro!

Vaš župnik Lojze