ZAHVALNA NEDELJA

Božja beseda današnje zahvalne nedelje nam daje dobro podlago za zahvalo. Vsi trije odlomki govorijo o prvi in drugi največji zapovedi, o ljubezni do Boga in do bližnjega. Kar se danes zdi samo po sebi umevno, je vendar včasih tako zakrito, da  celo pismouk vpraša, katera je prva in največja zapoved. Zato prerok Amos pravi:  »Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji, zato bom od vas terjal odgovor za vse vaše krivice!’. Kakor bi hotel reči: Drugim bom kaj odpustil, saj me ne poznajo in ne vedo za mojo postavo, vam pa sem razodel svojo voljo in svojo postavo in se ne boste mogli izgovarjati. – Tehten razlog, da smo hvaležni najprej Gospodu za njegovo razodetje, potem pa tudi vsem tistim, ki so nam Božje razodetje posredovali in nam ga še vedno posredujejo: mislim zlasti na naše družine, na starše in botre, na dušne pastirje in številne druge zveste vernike, ki s svojo besedo in zgledom privlačijo našo pozornost in vsaj posredno prenašajo na nas svojo vero in svojo zvestobo. – Božji hvalospevi naj bodo vedno v naših grlih, pravi psalm, in veselimo se obljube, ki jo apostol Janez daje angelu cerkve v Sardah: ‘Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila in ne bom izbrisal njegovega imena iz knjige življenja in priznal bom njegovo ime pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli. Kdor ima ušesa, naj posluša, kaj govori Duh cerkvam’. Hvala Bogu in vam vsem!                                škof Jurij

Dodaj odgovor