POSTNA ZNAMENJA

Po letu 1091 je Cerkev postavila začetek postnega časa na pepelnično sredo, istočasno se dan prej pojavil pust. Pust je poln norčij in zabave,   pepelnična sreda in z njo postni čas pa sta  zaznamovana z molitvijo, spominjanjem Jezusovega trpljenja in s spokornostjo. Pri obredu pepeljenja duhovnik vernikom na čelo z blagoslovljenim pepelom nariše znamenje križa in zraven izreče besede: “Spreobrni se in veruj evangeliju!” ali tudi “Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!”. Pepel pomeni minljivost in smrt, ki vse spremeni v prah in pepel; pa tudi krhkost in nemoč, ki jo kaže neraben in neobstojen pepel. Na pepelnično sredo velja strogi post za vsakega človeka v starosti med 18 in 65 let. To pomeni, da se je dovoljeno enkrat na dan do sitega najesti, prav tako pa se odpovemo mesu. Poleg pepelnične srede velja strogi post še na veliki petek. Samo odpoved mesu pa velja za vse petke v postnem času oz. vse petke v letu. Ne pozabimo, ko smo meso zamenjali z ribami, da je z odpovedjo povezano storiti  dobro delo, morda v obliki daru za ljudi v stiski. Najlažje je podariti denar (kar spada med telesna dela usmiljenja), dosti težje pa se je človeku posvetiti in mu podariti nekaj svoje ljubezni, časa in pozornosti (kar pa spada med duhovna dela usmiljenja). – Že nekaj let je znana pobuda Karitas »40 dni brez alkohola«, ki vabi bolj kot ne piti –  odkrito in odločno reči bobu bob za ozdravitev sebe in bližnjih: vsaka odvisnost je veliko zlo za odvisnika, njegove svojce in vse ljudi.              Vir: skavt.net

 

Dodaj odgovor