VNEBOVZETA

Češčenje Marije so naši predniki prejeli s pokristjanjevanjem iz Ogleja; od tam je najprej oznanilo prišlo v naše kraje. Tudi naša župnijska cerkev in naša župnija sta Marijini. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic. Mariji Vnebovzeti (njen praznik je 15. avgusta) je v naši škofiji poleg koprske stolnice posvečenih še  14 drugih župnijskih in 10 podružničnih cerkva. – Češčenje Božje Matere Marije je od prvih krščanskih stoletij prevzelo vernike zaradi osnovne potrebe pa materinski zaščiti in bližini. Mati Božja je tudi naša mati. – Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje. Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.

Dodaj odgovor