PRISPEVEK MIGRANTOV

Pandemija koronavirusa je osvetlila vlogo ključnih delavcev pri ohranjanju evropskega zdravstvenega varstva, dobavnih verig in kmetijskih sistemov. Dejansko migranti, vključno z begunci, predstavljajo pomemben delež teh delavcev in v pomembnih sektorjih v Uniji je 13% tujcev, mnogi od njih so iz držav zunaj Evrope. Migranti že dolgo igrajo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev. Med krizo COVID-19 se je odvisnost Evrope od migrantskega dela le še povečala: v povprečju je 1 od 5 delavcev, ki predelujejo hrano v EU, migrantov. V Slovenijo prihajajo delavci migranti večinoma iz držav zahodnega Balkana in igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju pomanjkanja delovno aktivne populacije zaradi staranja prebivalstva, upada rojstev in odhoda mladih v tujino. V letu 2019 so predstavljali 11 % delavcev v Sloveniji. Pogosto delajo v dejavnostih, ki zaradi nizkih plačil in slabših pogojev dela ter negotovosti zaposlitve ne pritegnejo domačih delavcev. Večinoma pri nas opravljajo težja fizična dela v gradbeništvu (27 %), proizvodnji, pri reciklaži odpadkov, vzdrževanju, čiščenju, v prehrambni industriji in gostinstvu ter pri oskrbovanju starejših in bolnih. Mnogi med njimi so bili pomembni delavci v času koronavirusne krize. Soočajo se z diskriminacijo na stanovanjskem trgu ter s širšo diskriminacijo v družbi, izkoriščanjem in kršenjem človekovih pravic.              (Družina 30/2020). – V gradbeni ekipi pri obnovi cerkve na Bač so bili vsi delavci doma z Juga; hvala, da ste jih lepo sprejeli in jim postregli.

Dodaj odgovor