Naši škofje o volitvah

Prihodnjo nedeljo bodo volitve v državni zbor, na katerih bomo izbirali predstavnike, ki bodo v našem imenu odločali o naši prihodnosti. Kristjani smo odgovorni, da na volitvah sodelujemo in tako dejavno soodločamo o našem skupnem življenju. Volitve so najpomembnejši demokratični vzvod za zaščito temeljnih državljanskih vrednot. K resni in odgovorni skrbi za ta svet sodi, da se jih udeležujemo. Pri tem smo poklicani k umnemu in razsodnemu ravnanju. Ne pustimo, da o nas in naši usodi odločajo drugi. Odločimo se po lastni presoji glede na naše vrednote in dosedanje izkušnje. Predstavnikov ljudstva ne moremo presojati zgolj po všečnih besedah in gestah, ampak je treba gledati predvsem na njihova dejanja. V svojem delovanju ne smejo spregledati temeljnih vrednot, ki so skupne človeški skupnosti. Demokracija se uresničuje v soočenju in sobivanju različnih pogledov, ki mora temeljiti na strpnosti in spoštovanju drugih in drugače mislečih. Ne predajmo se apatični miselnosti, da se ne da ničesar spremeniti. Spremembe so možne samo, če bo vsakdo k njim prispeval svoj najboljši del. Kristjani smo povabljeni, da prevzamemo odgovornost za prihodnost naše domovine in gremo na volitve.

(po zapisu novomeškega škofa in predsednika SŠK dr. Andreja Sajeta)