BOLAN SEM BIL IN STE ME OBISKALI

Jutri, 11. februarja, na god Lurške Matere Božje, obhajamo svetovni dan bolnikov. Po Jezusovem naročilu in ob njegovem zgledu mora biti skrb Cerkve za bolne in trpeče vedno živa in prisotna, saj imamo med nami bolnike prav povsod. Pastorala zdravja je še vedno in bo tudi v prihodnje potrebna kot ena od temeljnih nalog Cerkve. Po zgledu Kristusa, usmiljenega Samarijana, ne obračajmo obraza od bolnih. Prizadevajmo si imeti prijazen pogled, ki sprejema, roko, ki dviga, besedo, ki tolaži, in srce, ki ljubi (papež Frančišek). Bolezen je lahko tudi čas milosti, ko človek gre vase in razmisli o svojem življenju, spozna lastne napake in neuspehe ter zahrepeni po Božji bližini in Očetovem objemu. »Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom s svojo pravično desnico« (Iz 41,10), pravi prerok Izaija. Vse to lahko doživi in občuti veren človek v bolezni, pa tudi Jezusovo sočutje in njegovo poistovetenje z nami: Bolan sem bil in ste me obiskali. Dragi moji, radi podarjajte bolnikom svoj čas, tolažilno besedo, svojo prijaznost in ljubezen. Naj vsak bolnik vidi na našem obrazu Jezusov obraz. Trpeči in bolniki so bogastvo Cerkve. Tisti, ki delamo z njimi, sprejemamo to bogastvo in ga skušamo ovrednotiti za Cerkev in za svojo družbo. Naj Devica Marija, Zdravje bolnikov, pomaga vsem bolnikom, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom in ohranjali upanje na Božjo in človeško pomoč.      Škof Metod

Dodaj odgovor